V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 25/01/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 549/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty Microsoft Mobile Việt Nam

(Đ/c: Số 8, đường số 6, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chuẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số số 0008/2016/TC-2812 ngày 28/12/2016 của Công ty Microsoft Mobile Việt Nam về việc giải pháp khai báo thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa trong thời gian chuyển đổi tên công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty Microsoft Mobile Việt Nam chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử. Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty Microsoft Mobile Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu của công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi (ngày 27/12/2016). Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngày), đề nghị Công ty Microsoft Mobile Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Microsoft Mobile Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)
Số hiệu 549/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 24/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)