V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 06/03/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1269/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty Microsoft Mobile Việt Nam

(Đ/c: Số 8, đường số 6, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chuẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công vãn số 0002/2017/TC-1702 của Công ty Microsoft Mobile Việt Nam về việc sử dụng công văn chuyển đổi tên công ty để hỗ trợ việc khai báo thủ tục hải quan xuất nhập khẩu; Tiếp theo công văn số 549/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn cho Công ty Microsoft Mobile Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty đến ngày 31/03/2017. Các nội dung khác, đề nghị Cồng ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 549/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2017.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Microsoft Mobile Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)
Số hiệu 1269/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 02/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty Microsoft Mobile Việt Nam)