V/v Thủ tục hải quan xuất khẩu tài biển đã xuất cảnh (Công ty vận tải biển Vinalines)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 17/01/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 281/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan xuất khẩu tài biển đã xuất cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty vận tải biển Vinalines

(Đ/c: Tầng 14, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 537/VLC-HH ngày 29/12/2016 của Công ty vận tải biển Vinalines về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với tàu biểu xuất khẩu đã xuất cảnh căn cứ quy định tại tiết e khoản 1 Điều 18 và khoản 9 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan để thực hiện.

2. Khi làm thủ tục xuất khẩu:

a) Công ty vận tải biển Vinalines:

Trước khi thực hiện khai tờ khai hải quan điện tử, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu, thông báo thời gian dự kiến thực hiện việc khai báo, đăng ký tờ khai điện tử và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có gian lận.

Thực hiện khai tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định, tại phần "Ghi chú" ghi số tờ khai hải quan nhập khẩu của tàu, ngày đăng ký của tờ khai hải quan nhập khẩu và gửi kèm tờ khai nhập khẩu tàu đến Hệ thống.

Công ty xuất trình cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hồ sơ hải quan theo quy định và Tờ khai hải quan nhập khẩu tàu để kiểm tra.

b) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu:

Khi nhận được văn bản của Công ty, Chi cục Hải quan bố trí cán bộ, công chức rà soát tờ khai hải quan xuất khẩu tàu của Công ty trên Hệ thống, trường hợp Hệ thống phân luồng xanh, Chi cục Hải quan áp dụng nghiệp vụ "Dừng đưa hàng qua khu vực giám sát" quy định tại Điều 14 Quy trình 1966/QĐ-TCHQ để thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan.

Trường hợp hệ thống phân luồng vàng hoặc luồng đỏ, Chi cục Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan và thông tin trên Tờ khai hải quan nhập khẩu tàu do Công ty xuất trình và thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu tàu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan xuất khẩu tài biển đã xuất cảnh (Công ty vận tải biển Vinalines)
Số hiệu 281/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 13/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan xuất khẩu tài biển đã xuất cảnh (Công ty vận tải biển Vinalines)
V/v Thủ tục hải quan xuất khẩu tài biển đã xuất cảnh (Công ty vận tải biển Vinalines)