V/v Thuế GTGT khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)
V/v Thuế GTGT khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)
Số hiệu 985/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 12/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)
V/v Thuế GTGT khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)