V/v Thuế GTGT mặt hàng chuyên dùng cho thụ tinh nhân tạo gia súc (Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 09/08/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 10741/BTC-TCHQ

V/v Thuế GTGT mặt hàng chuyên dùng cho thụ tinh nhân tạo gia súc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương

(Đ/c Nhà N6, số 25 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 06/APC ngày 6/5/2016 của Công ty Cô phần XNK Châu Á - Thái Bình Dương đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng chuyên dùng cho thụ tinh nhân tạo gia súc. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn, dịch vụ có quy định "máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: "Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1075/CN-GSN ngày 22/7/2016) và Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 3071/BKHCN-CNN ngày 18/7/2016).

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT quy định về thuế suất 10%, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần XNK Châu Á - Thái Bình Dương nhập khẩu hai mặt hàng có ký hiệu MR-A3 (ký hiệu khác MR-A3D) và MR-A của hãng Kubus, Tây Ban Nha, được Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn xác nhận tại công văn số 182/CN-GSN ngày 24/02/2016 là môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn, thì hai mặt hàng không phải là máy móc, thiết bị, không phải giống vật nuôi nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.

Bộ Tài chính trả lời Công ty cổ phần XNK Châu Á Thái Bình Dương để biết và liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi

 

V/v Thuế GTGT mặt hàng chuyên dùng cho thụ tinh nhân tạo gia súc (Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương)
Số hiệu 10741/BTC-TCHQ Ngày văn bản 03/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT mặt hàng chuyên dùng cho thụ tinh nhân tạo gia súc (Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương)
V/v Thuế GTGT mặt hàng chuyên dùng cho thụ tinh nhân tạo gia súc (Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương)