V/v Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty CP đầu tư Hợp Trí)
V/v Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty CP đầu tư Hợp Trí)
Số hiệu 1613/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 03/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty CP đầu tư Hợp Trí)
V/v Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty CP đầu tư Hợp Trí)