V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 15/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 416/TXNK-CST

V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Vinmex

(Số 172/256 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 040316 ngày 04/03/2016 của Công ty CP Đầu tư Vinmex đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hộp số đồng bộ, phụ tùng kèm theo để bán trực tiếp cho ngư dân hoặc bán cho cơ sở đóng tàu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 30/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 15802/BTC-CST hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ (bản photocopy đính kèm). Tại điểm 1 công văn số 15802/BTC-CST có hướng đẫn: Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ (bao gồm động cơ chính, hộp số đồng bộ và phụ tùng kèm theo) có công suất từ 90CV trở lên theo hợp đồng bán trực tiếp cho ngư dân hoặc hợp đồng bán cho cơ sở đóng tàu để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thì động cơ máy thủy đồng bộ này là máy chuyên dùng, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị Công ty CP Đầu tư Vinmex nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 15802/BTC-CST nêu trên để thực hiện. Trường hợp Công ty còn vướng mắc trong việc xác định các mặt hàng nhập khẩu riêng (gồm hộp số đồng bộ, phụ tùng...) đề nghị liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty CP Đầu tư Vinmex được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ
Số hiệu 416/TXNK-CST Ngày văn bản 10/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ
V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ