V/v Thuế nhập khẩu và thuế GTGT máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 16/11/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 10763/TCHQ-TXNK

V/v Thuế nhập khẩu và thuế GTGT máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP)

(Số 80A Huỳnh Thúc Kháng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 160922-1/VAC-XNK ngày 22/9/2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP) về việc miễn thuế nhập khấu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư

Về lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Điều 16, Điều 59 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính.

Về ưu đãi thuế nhập khẩu: Thời điểm trước ngày 01/9/2016 thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 18 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ; từ ngày 01/9/2016 trở đi, thực hiện theo quy đinh tại khoản 11 Điều 16, Điều 21 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ. Theo đó, đối với dự án ưu đãi đầu tư máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu bao gồm: Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dư án đầu tư mở rộng.

Do Công ty không nêu rõ các thông tin về dự án nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định hàng hóa là máy móc, thiết bị của Công ty có hay không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định các điều kiện được miễn thuế.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015, công văn số 1677/BTC-TCT ngay 29/01/2016, công văn số 10708/BTC-TCT ngày 03/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không có mặt hàng máy bơm chuyển tôm, cá trong quy trình nuôi trồng và thu hoạch thủy sản. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố để xác nhận máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP) biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

V/v Thuế nhập khẩu và thuế GTGT máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP)
Số hiệu 10763/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế nhập khẩu và thuế GTGT máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP)
V/v Thuế nhập khẩu và thuế GTGT máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP)