V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC
V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC
Số hiệu 1209/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 01/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC
V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC