V/v Tư vấn thủ tục đăng ký tờ khai một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan (Cty TNHH vận tải quốc tế Dương Minh)
V/v Tư vấn thủ tục đăng ký tờ khai một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan (Cty TNHH vận tải quốc tế Dương Minh)
Số hiệu 957/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 10/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Tư vấn thủ tục đăng ký tờ khai một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan (Cty TNHH vận tải quốc tế Dương Minh)
V/v Tư vấn thủ tục đăng ký tờ khai một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan (Cty TNHH vận tải quốc tế Dương Minh)