V/v Tuyển dụng nhân viên hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, nấu ăn
V/v Tuyển dụng nhân viên hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, nấu ăn
Số hiệu 111/TB-HQĐNa Ngày văn bản 12/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Tuyển dụng nhân viên hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, nấu ăn
V/v Tuyển dụng nhân viên hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, nấu ăn