V/v Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 07/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 1063/TXNK-CST

V/v Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam

(P204 tòa nhà Thông Tấn, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2203/16/CVFG ngày 22/03/2017 của Công ty TNHH Thực Phẩm F&G Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, theo đó nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, theo đó nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khấu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, theo đó cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế bao gồm tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Đề nghị Công ty TNHH Thực Phẩm F&G Việt Nam nghiên cứu quy đinh nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo Công ty TNHH Thực Phẩm F&G Việt Nam được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

V/v Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam)
Số hiệu 1063/TXNK-CST Ngày văn bản 05/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam)
V/v Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam)