V/v Vướng mắc C/O mẫu D của Công ty TNHH Nippon Paint VN
V/v Vướng mắc C/O mẫu D của Công ty TNHH Nippon Paint VN
Số hiệu 21/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 08/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc C/O mẫu D của Công ty TNHH Nippon Paint VN
V/v Vướng mắc C/O mẫu D của Công ty TNHH Nippon Paint VN