V/v Vướng mắc không thu thuế hàng XK có nguồn gốc nhập khẩu (Công ty TNHH TM XD Diệu Long)
V/v Vướng mắc không thu thuế hàng XK có nguồn gốc nhập khẩu (Công ty TNHH TM XD Diệu Long)
Số hiệu 1678/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 02/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc không thu thuế hàng XK có nguồn gốc nhập khẩu (Công ty TNHH TM XD Diệu Long)
V/v Vướng mắc không thu thuế hàng XK có nguồn gốc nhập khẩu (Công ty TNHH TM XD Diệu Long)