V/v Vướng mắc thực hiện thuế BVMT đối với túi nilong nhập khẩu

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 14/06/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2939/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc thực hiện thuế BVMT đối với túi nilong nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Túi xách Simone VN;

(KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

- Công ty TNHH Nidec Việt Nam;

(Lô 11-Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh)

- Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An;

(408/12, Hà Hoàng Hồ, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/12SMVN ngày 12/3/2012 của Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, công văn số 2804/NCVH-TCHQ ngày 24/4/2012 của Công ty TNHH Dinee Việt Nam Corporation, công văn số 10/2012/CV-MA ngày 28/5/2012 của Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với túi nilong nhập khẩu để gia công và túi nilong nhập khẩu để đóng gói sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thu thuế BVMT đối với túi nilong nhập khẩu theo loại hình gia công đã được hướng dẫn tại điểm 2.4 Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và điểm 3 công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30/1/2012 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, Công ty TNHH Dinee Việt Nam Corporation và Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An đối chiếu với quy định nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Về kiến nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế BVMT đối với mặt hàng túi nilong nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới. Trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, Công ty TNHH Dinee Việt Nam Corporation và Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Phú Đông

V/v Vướng mắc thực hiện thuế BVMT đối với túi nilong nhập khẩu
Số hiệu 2939/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/06/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc thực hiện thuế BVMT đối với túi nilong nhập khẩu
V/v Vướng mắc thực hiện thuế BVMT đối với túi nilong nhập khẩu