V/v Vướng mắc về phí CIC (Công ty CP Hawaco)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 18/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 1652/TXNK-TGHQ

V/v Vướng mắc về phí CIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Hawaco

(Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/182/HWC ngày 05/5/2017 của Công ty cổ phần Hawaco vướng mắc phụ phí CIC tính vào trị giá hàng nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1 . Về việc điều chỉnh cộng phí CIC:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2Q15/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Đối chiểu quy định nêu trên, trường hợp phí CIC có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa và đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

2. Về việc trên hóa đơn hãng tàu tính thuế GTGT như trình bày của Công ty cổ phần Hawaco, đề nghị Công ty cổ phần Hawaco liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần Hawaco được biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

V/v Vướng mắc về phí CIC (Công ty CP Hawaco)
Số hiệu 1652/TXNK-TGHQ Ngày văn bản 16/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc về phí CIC (Công ty CP Hawaco)
V/v Vướng mắc về phí CIC (Công ty CP Hawaco)