V/v Xác định trước mã số hàng hóa
V/v Xác định trước mã số hàng hóa
Số hiệu 450/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 08/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định trước mã số hàng hóa
V/v Xác định trước mã số hàng hóa