V/v Xác định trước mã số hàng hóa "hệ thống nạp gas cho đồ uống" (Công ty cổ phần Gas Việt Nhật)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 09/03/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1414/TCHQ-TXNK

V/v Xác định trước mã số hàng hóa "hệ thống nạp gas cho đồ uống"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Gas Việt Nhật

(Đ/c: Số 33, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước số 01/VJG ngày 20/02/2017 của Công ty cổ phần Gas Việt Nhật về việc xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại "hệ thống nạp gas cho đồ uống". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể: Đơn đề nghị xác định trước không điền đầy đủ thông tin hoặc thông tin còn sơ sài tại các Mục 10, Mục 11, Mục 12, Mục 13, Mục 14, Mục 17, Mục 18, Mục 19, Mục 20, Mục 21.

2. Đối với trường hợp nhập khẩu hệ thống máy móc, thiết bị: để đề xuất mã số cho hệ thống, đề nghị công ty nghiên cứu Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính và Điều 7, Điều 8 Thồng tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp công ty đề nghị xác định mã số của từng thiết bị riêng lẻ thì đề nghị Công ty lập hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đối với từng thiết bị cụ thể.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn nêu trên kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty cố phần Gas Việt Nhật biết, điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

 

 

 

V/v Xác định trước mã số hàng hóa "hệ thống nạp gas cho đồ uống" (Công ty cổ phần Gas Việt Nhật)
Số hiệu 1414/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định trước mã số hàng hóa "hệ thống nạp gas cho đồ uống" (Công ty cổ phần Gas Việt Nhật)
V/v Xác định trước mã số hàng hóa "hệ thống nạp gas cho đồ uống" (Công ty cổ phần Gas Việt Nhật)