V/v Xử lý nguyên liệu bị hư (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)
V/v Xử lý nguyên liệu bị hư (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)
Số hiệu 607/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 28/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý nguyên liệu bị hư (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)
V/v Xử lý nguyên liệu bị hư (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)