V/v xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu sản xuất, kinh doanh tái xuất khẩu
V/v xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu sản xuất, kinh doanh tái xuất khẩu
Số hiệu 446/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 18/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu sản xuất, kinh doanh tái xuất khẩu
V/v xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu sản xuất, kinh doanh tái xuất khẩu