V/v Xử lý vướng mắc khi áp mã thuế mặt hàng thép dự ứng lực (Cty CP Hưng Cơ)
V/v Xử lý vướng mắc khi áp mã thuế mặt hàng thép dự ứng lực (Cty CP Hưng Cơ)
Số hiệu 8518/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/09/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý vướng mắc khi áp mã thuế mặt hàng thép dự ứng lực (Cty CP Hưng Cơ)
V/v Xử lý vướng mắc khi áp mã thuế mặt hàng thép dự ứng lực (Cty CP Hưng Cơ)