V/v Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 4613/TCHQ-VNACCS Ngày văn bản 26/04/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC (HQ các tỉnh, thành phố)