V/v Xuất khẩu tại chỗ tinh quặng Zircon cho DNCX (Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận)
V/v Xuất khẩu tại chỗ tinh quặng Zircon cho DNCX (Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận)
Số hiệu 1158/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 03/06/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Xuất khẩu tại chỗ tinh quặng Zircon cho DNCX (Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận)
V/v Xuất khẩu tại chỗ tinh quặng Zircon cho DNCX (Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận)