Vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa ( Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h40 ngày 25/11/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7325/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC

(Phòng 1503-1505, tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 231019-01/CV-IPC QT ngày 23/10/2019 của Công ty cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC (Công ty) về vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo chú giải chi tiết HS;

Nhóm 72.04 bao gồm các mặt hàng “Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép "

Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 72.04:

... Phế liệu và mảnh vụn sắt hoặc thép như vậy ở trạng thái pha tạp và nói chung có dạng:

(1) Phế liệu và mảnh vụn từ sản xuất hoặc gia công cơ khí sắt hoặc thép (ví dụ: đầu mẩu, mạt giũa, phoi tiện).

(2) Các sản phẩm sắt hoặc thép, rõ ràng không sử dụng được nữa vì đứt gãy, cắt ra từng mảnh, mài mòn hoặc các nguyên nhân khác; phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép thường được xử lý nhờ các phương pháp sau, với mục đích phủ hợp với kích thước và chất lượng mà người sử dụng đòi hỏi:

...

Phế liệu và mảnh vụn nói chung được sử dụng để tái sinh kim loại bằng việc nấu chảy lại hoặc là để sản suất các hóa chất.

Nhưng nhóm này không bao gồm các sản phẩm, mà có hay không có sự tu sửa hoặc phục hồi, có thể được tái sử dụng cho các mục đích trước của chúng hoặc có thể được làm thích hợp cho các mục đích khác; nhóm này cũng không bao gồm những sản phẩm mà có thể được tạo dáng lại thành những hàng hoá khác mà không nhằm mục tiêu hàng đầu là thu hồi kim loại. Vì vậy, nó loại trừ, ví dụ như kết cấu thép có thể sử dụng được sau khi tân trang các chi tiết đã hư hỏng, các thanh ray đường sắt mà có thể sử dụng được như trụ chống lò hoặc có thể được biến đổi thành các sản phẩm khác bằng việc cán lại, các giũa thép có khả năng tái sử dụng sau khi đã làm sạch và mài sắc...

Nhóm 73.02 bao gồm các mặt hàng "Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc tàu điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo, cần bẻ ghi và các đoạn nổi chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm đế (đế ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate), tà vẹt và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray ”

Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 73.02:

...Ray cho đường xe lửa hay đường xe điện là những sản phẩm cán nóng. Nhóm này bao gồm tắt cả các chiều dài của những loại ray kể cả ray hai đầu, ray có rãnh trượt (hoặc thanh đáy phang), ray xe điện có rãnh trượt, ray có rãnh cho các đường xe điện, và các ray dẫn,...

Nhóm này bao gồm tất cả các ray loại thường được sử dụng cho các đường ray đường xe lửa hoặc đường xe điện, bất chấp công dụng được định sẵn của chúng (tàu điện treo, cần trục lưu động, ...). Nhóm này tuy nhiên không bao gồm những ray không có dạng kiểu của đường xe điện hoặc xe hoả (ví dụ như các ray cửa trượt và ray thang máy)...

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:

Khi phân loại hàng hóa phải căn cử hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Công ty cung cấp thông tin mặt hàng là Thép ray xuất xứ Nhật Bản đã qua sử dụng. Công ty khai báo hàng sạch, không tạp chất, không cong vênh, không rỗ rỉ, đã dược qua xử lý cắt để đảm bảo độ dài từ 4m đến 12m cho phù hợp với phương thức vận tải quốc tế... Tuy nhiên, hồ sơ không bao gồm tài liệu kỹ thuật và giấy giám định kèm theo chứng minh cấu tạo, cách thức sử dụng, công dụng của sản phẩm để làm cơ sở xác định mã số hàng hóa. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu phù hợp với mô tả tại các nhóm theo Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để áp dụng phân loại mã số phù hợp và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục Giám sát quản lý về Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa ( Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC)
Số hiệu 7325/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa ( Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC)
Vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa ( Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC)