Vướng mắc C/O (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 07/07/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4519/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

(đ/c: Thôn Bình An, xã Trung Giã, Sóc Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số YMVN- 20062017 ngày 20/6/2017 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về đề nghị được nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp của Công ty nêu tại công văn số YMVN-20062017 dẫn trên, để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được nộp C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quy định, không áp dụng đối với trường hợp Công ty đề nghị nợ C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và khai báo việc nộp bổ sung C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Vướng mắc C/O (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)
Số hiệu 4519/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 05/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)
Vướng mắc C/O (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)