Vướng mắc C/O form D (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)
Vướng mắc C/O form D (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)
Số hiệu 1594/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 13/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O form D (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)
Vướng mắc C/O form D (Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam)