Vướng mắc C/O mẫu KV (Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp)
Vướng mắc C/O mẫu KV (Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp)
Số hiệu 650/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 13/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O mẫu KV (Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp)
Vướng mắc C/O mẫu KV (Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp)