Vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AJ, D (Cty TNHH Resinoplast VN)
Vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AJ, D (Cty TNHH Resinoplast VN)
Số hiệu 1189/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 26/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AJ, D (Cty TNHH Resinoplast VN)
Vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AJ, D (Cty TNHH Resinoplast VN)