Vướng mắc phân loại hàng hóa (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h45 ngày 12/03/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1294/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Công ty TNHH ô tô Đông Hải

(Số 261 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1897/HQHP-TXNK ngày 6/2/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số CV-0201/ĐH-TCHQ ngày 2/1/2018 của Công ty TNHH ô tô Đông Hải vướng mắc phân loại mặt hàng thiết bị giáo dục đào tạo động cơ Hyundai. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Về cấu tạo hàng hóa: theo Chứng thư giám định về chủng loại số 18C02HQ00694-01 ngày 19/1/2018 của Vinacontrol mặt hàng là 03 thiết bị lắp ráp hoàn chỉnh, có nhãn mác của hãng sản xuất Hyundai ghi Mô hình thiết bị đào tạo động cơ, gồm: 02 động cơ xăng đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hiệu Hyundai model GAMMA G4FG dung tích xi lanh 1.599cc, số máy G4FGHU783534 và G4FGHU78353, hộp số tự động WF21 và 1 động cơ diesel đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hiệu Hyundai model D4CB (A2) dung tích xi lanh 2.497CC, số máy D4CBH374864, hộp số 45000-4C856. Mỗi động cơ được lắp ráp với hộp số và tổ hợp cụm chân ga, cần số, táp lô, hệ thống ống xả, bình chứa nhiên liệu, ắc qui, hệ thống điện, hệ thống kiểm soát lỗi, điều khiển động cơ ECU...và toàn bộ các bộ phận được lắp đặt trên khung giá bằng thép có bánh xe để tiện di chuyển.

Về mục đích sử dụng: theo Quyết định số 1504/QĐ-BCT ngày 28/4/2017 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Danh mục, Kế hoạch mua sắm thiết bị, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng năm 2017 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo năm 2017 của Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng thì mặt hàng trên được Bộ Công thương phê duyệt thuộc Danh mục mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo.

Dựa trên thông tin về mục đích sử dụng, cấu tạo thực tế thì mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 90.23 Các dụng cụ, máy và mô hình, được thiết kế cho mục đích trưng bày (ví dụ, dùng trong giáo dục hoặc triển lãm), không sử dụng được cho các mục đích khác, mã số 9023.00.00

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty TNHH ô tô Đông Hải biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Vướng mắc phân loại hàng hóa (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)
Số hiệu 1294/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 12/03/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc phân loại hàng hóa (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)
Vướng mắc phân loại hàng hóa (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)