Vướng mắc xác minh C/O (Công ty TNHH Nippon Paint VN)
Vướng mắc xác minh C/O (Công ty TNHH Nippon Paint VN)
Số hiệu 885/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 17/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc xác minh C/O (Công ty TNHH Nippon Paint VN)
Vướng mắc xác minh C/O (Công ty TNHH Nippon Paint VN)