Xác minh mã hàng trên C/O đã nhập khẩu để được hoàn thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Sejong Paper Tube Vina)
Xác minh mã hàng trên C/O đã nhập khẩu để được hoàn thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Sejong Paper Tube Vina)
Số hiệu 1994/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 03/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Xác minh mã hàng trên C/O đã nhập khẩu để được hoàn thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Sejong Paper Tube Vina)
Xác minh mã hàng trên C/O đã nhập khẩu để được hoàn thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Sejong Paper Tube Vina)