Xử lý hóa đơn GTGT hỏng (Cty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam)
Xử lý hóa đơn GTGT hỏng (Cty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam)
Số hiệu 2011/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 07/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Xử lý hóa đơn GTGT hỏng (Cty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam)
Xử lý hóa đơn GTGT hỏng (Cty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam)