TÀI LIỆU VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

(Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai luôn sẵn sàng, đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19)

1. Lĩnh vực Giám sát Quản lý

2. Lĩnh vực Thuế xuất nhập khẩu

3. Lĩnh vực Xứ lý vi phạm